Gastvrij en Open gemeente

De Protestantse Gemeente Emmen Zuid wil een moderne, gastvrije, open en missionaire kerkelijke gemeente zijn waar we geloof, hoop en liefde met iedereen willen delen.
Daar zijn we als kerkelijke gemeente op aanspreekbaar.

Dat we dat willen hebben we omschreven in een missie en visie.
Gastvrijheid speelt daarbij een belangrijke rol.

We willen ook vooral een missionaire gemeente zijn. Ook wel ‘Kerk naar buiten’ genoemd. Missionair zijn wil daarbij ook zeggen: een open, gastvrije, oecumenisch georiĆ«nteerde kerkelijke gemeenschap zijn. Maatschappelijk betrokken, een kerk midden in ons dorp en de wijken. Dus een kerk van en voor die wijken. Bargeres, Delftlanden, Noordbarge, Rietlanden, Parc Sandur en Zuidbarge. En ook daarbuiten. We proberen actief en creatief, sociaal en mentaal verbindingen te leggen tussen geloof, eigentijdse cultuur en maatschappij.

Missie

De Protestantse Gemeente Emmen-Zuid wil een inspirerende en wervende kerk zijn voor haar leden en voor anderen die op haar weg komen of naar wie zij bewust op zoek is. Onze roeping: Gods liefde gestalte geven in de wijken waarin we kerk zijn door geloof, hoop en liefde met een ieder te delen die dat wil.
 
De Protestantse Gemeente Emmen-Zuid is onderdeel van de Protestantse Gemeente Emmen, samen met nog vier andere wijkgemeenten en daarmee ook onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. 
 
We voelen ons nauw verbonden met de Emmense gemeenschap, in het bijzonder die in de wijken Bargeres, Delftlanden, Rietlanden, Sandur en Zuidbarge en weten ons geroepen om ons hierbinnen in te zetten, om als gemeente het evangelie gestalte te geven en een levende getuige te zijn van onze Heer Jezus Christus. Een zelfde betrokkenheid voelt de gemeente in gebed, woord en daad met het werk van kerken wereldwijd.
 

Vanuit deze Missie brengt de gemeente haar geloof in praktijk.
Als wijkgemeente willen wij zichtbaar aanwezig zijn in de Emmense gemeenschap, door onze maatschappelijke betrokkenheid en met een bijzonder oog voor de noden van anderen, zowel geestelijk als materieel.
 
Wij streven er daarom naar een missionaire gemeente te zijn. Een kerkelijke gemeenschap waarin niet alleen de eigen leden zich thuis voelen, maar ook mensen van buiten zich welkom weten. Wij oefenen ons in de relatie met de Heer zodat niet alleen wijzelf maar ook mensen van buiten verrast worden door de relevantie van het christelijk geloof.
 
Wij dragen zorg voor onze leden en bieden ruimte voor een veelkleurige geloofsbeleving. Wij willen dat doen door een aanbod van diverse erediensten, jeugdwerk, cursussen, ouderenwerk, culturele evenementen, gesprekken en ontmoetingsplekken.