In deze rubriek willen we u graag informeren over alles wat met kerkdiensten van doen heeft.
Elke zondag, om 10.00 uur, is er een kerkdienst in De Opgang,
Mantingerbrink 199, 7812 MD Emmen

Naast de wekelijkse kerkdienst op zondagmorgen zijn er ook extra en vaak bijzondere kerkdiensten met de Kerst, Pasen, Hemelvaartsdag, de Stille Week etc. Ook worden er af en toe speciale diensten georganiseerd. Zo hebben we de afgelopen jaren de zo geheten en in december bijvoorbeeld een Top 2000 Kerkdienst.

Het dopen van kinderen en volwassenen of het doen van ‘belijdenis’ (in een kerkdienst verklaren dat je gelooft en christen bent) gebeurt meestal in een kerkdienst op zondagmorgen. Anders is dat bij een kerkelijke inzegening van een huwelijk of bij een uitvaart, een begrafenis.

Kinderen
En er zitten meer aspecten aan een kerkdienst. Zo zijn er speciale zaken geregeld voor kinderen. Naast de oppas voor de allerkleinsten is er ook kindernevendienst. Oppas en nevendienst zijn er elke zondag. Ook organiseren we de kliederkerk een dienst speciaal voor de kinderen.

DOE groep
Naast de voorbereiding door de predikanten van de PG Emmen Zuid, is er ook een groep mensen actief die er voor zorgen dat de liederen en lezingen allemaal via de beamer op de verschillende schermen in De Opgang te zien zijn. Daarvoor is de DOE Groep verantwoordelijk; de Digitale Ondersteuning Eredienst.

Bloemen
Voor elke kerkdienst worden er twee bloemstukken gemaakt. Bij het maken wordt rekening gehouden met het thema van de kerkdienst of welk gedeelte uit de Bijbel wordt gebruikt. De beide bloemstukken gaan na afloop van de dienst naar twee leden van de wijkgemeente. Dit als een groet van de gemeente aan iemand die ziek is, of waar iets gevierd wordt, zoals een huwelijksjubileum.

Predikant
Belangrijk is ook dat er elke zondag een predikant is die leiding geeft aan de kerkdienst. Naast de eigen predikanten gaan soms ook andere predikanten voor in de dienst.

Organist
Tenslotte, maar zeker niet onbelangrijk in een kerkdienst, zijn de organisten. Zij begeleiden het zingen tijdens de kerkdienst en spelen ook op het orgel tijdens de collecte of op andere momenten.